• De dooi en het warme weer hebben goed doorgezet en zo zijn alle velden weer (bijna) sneeuwvrij.

    Amstelveen Sport heeft daarom ALLE velden weer goedgekeurd en kan er weer getraind gaan worden.

    Veel voetbalplezier weer!