• Wedstrijdbal

    Bij de wedstrijden van de zondag-selectie (zondag 1 en 2) bestaat de mogelijkheid om de wedstrijdbal te sponsoren.

    De kosten hiervan zijn € 100,00 en uw naam zal vermeld worden bij de aankondiging van de wedstrijd op de diverse social media kanalen. Tevens komt er gedurende een jaar een bord in de kantine te hangen met daarop alle sponsors van een wedstrijdbal in ddat seizoen. 

    Wilt u een wedstrijdbal sponsoren, laat dit dan weten aan Ron Ruwiel of Sander Born of mail naar sponsoring@roda23.nl .

    Wilt u de wedstrijdbal van een ander team sponsoren dan kan dat natuurlijk ook. De opbrengsten van het sponsoren van de wedstrijdbal komen in dat geval voor 50% ten goede aan de algemene middelen van onze vereniging en voor 50% aan het gesponsorde elftal.