• RODA ‘23 heeft een vertrouwenspersoon in de organisatie.

    Wat is een vertrouwenspersoon? Dat is iemand waar je naar toe kunt, wanneer je graag eens met iemand wilt praten over ongewenste omgangsvormen en onacceptabel gedrag. Bijvoorbeeld wanneer je je gediscrimineerd voelt of als er sprake is van (seksuele) intimidatie of pesten, sociale uitsluiting of agressie/geweld. Alles wat je op dat moment dwars zit en waar je graag over wil praten, maar misschien niet durft te bespreken met betrokkene of met een bekende. In dat geval mag je altijd contact opnemen met de vertrouwenspersoon, de vertrouwenspersoon is bereikbaar op: vertrouwenspersoon@roda23.nl.

    NB : Wat je met een vertrouwenspersoon bespreekt blijft ook altijd tussen jullie, een vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht dus mag het besprokene nooit zomaar met anderen bespreken, tenzij jij daar zelf nadrukkelijk om vraagt.