•  

   

   

   

  Afgelopen vrijdag zijn in samenwerking met de Pass Sports Coach Academy begonnen met de Pass Play opleiding. Deze opleiding staat in het teken van jezelf als trainer te leren kennen en wat is de motivatie om je als trainer verder te ontwikkelen. De opleiding bestaat uit 2 bijeenkomsten en daarbij geven we handvaten om een betere trainer en coach te worden.

  Tijdens dit traject zijn we aan de slag gegaan met het creëren van een positief sportklimaat binnen trainingen en wedstrijden. Dit alles binnen de visie, missie en kernwaarden van RODA ’23 .

  We kunnen wel zeggen dat deze 1e bijeenkomst als heel positief ervaren is door de 18 deelnemers waarbij we vooral met elkaar aan de slag zijn gegaan om afspraken te maken en de vraag te stellen waar we als club voor staan. Binnenkort komen we daar uitgebreid op terug wie we zijn, waar we voor staan en hoe we gezien willen worden als RODA ’23.

  Om meteen gebruik te maken gebruik te maken van diverse afspraken die er gemaakt zijn bij de start van het seizoen willen we jullie als leden, ouders en toeschouwers het volgende vragen.

  Zoals in de column van de voorzitter al benoemd is krijgen we aan het einde van dit seizoen ons 3e kunstgras veld. Dat betekend dat we het dit seizoen met de 3 grasvelden zuinig moeten omgaan. De vraag is dan ook om tijdens wedstrijden op zaterdag alleen langs de zijlijnen of achterlijnen als toeschouwers plaats te nemen. Bij de 6:6 wedstrijden staan alleen de trainers/coach en leider in de midden stroken. Bij de 8:8 wedstrijden staan bovengenoemde personen alleen in het 16 meter gebied en niemand op de middenlijn. We vragen u dringend om deze afspraak te respecteren. Daarbij vragen we ook om elkaar op die afspraak te wijzen ook richting tegenstander. Dit geld uiteraard ook voor de omgang met het materiaal, zie je iemand in de netten hangen van de goals spreek de mensen aan en haal ze eruit. Moeten er doelen verplaatst worden doe dit dan graag met elkaar en til ze op. Zo besparen we niet alleen op het materiaal maar blijven de velden in betere conditie.