•  

    Eind februari was Arie Verkerk, één van onze trouwe medewerkers van de onderhoudsploeg, na afloop van zijn vrijwilligerswerk op weg naar huis het slachtoffer van een ongeval, waarbij hij rijdend op zijn fiets in botsing kwam met een auto. Dit alles vlakbij ons complex.

    Het gevolg was dat Arie met de ambulance afgevoerd moest worden naar Ziekenhuis Amstelland, waar hij 1,5 week heeft gelegen. Vervolgens was Arie 3 weken bewoner van het Zonnehuis, waar hij zeer goed verzorgd is en waar ze ervoor gezorgd hebben dat hij zo snel mogelijk weer naar huis kon. Gisteren is Arie dan ook weer thuis gekomen in zijn vertrouwde omgeving in Bovenkerk.

    De laatste tijd in het Zonnehuis was doordat er geen bezoek mocht komen minder leuk, maar de vele kaarten en tekeningen die hij mocht ontvangen van vaak onbekende Rodianen en Rodiaantjes hebben hem heel erg goed gedaan.

    Langs deze weg wil hij iedereen daarvoor bedanken!