• Sponsor in the spotlight: Richting Tien

    RODA-sponsor Richting Tien is specialist op het gebied van arbeidsbemiddeling, management, ARBO, re-integratie, HR en sales.

    Sandra Leenders–de Graaf, secretaris van onze vereniging, biedt bij Richting Tien employment services (werving, selectie en detachering). Daarnaast ontplooit ze verschillende activiteiten om de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking te optimaliseren. Met veel kennis van verschillende handicaps en de gevolgen daarvan voor de werkvloer zorgt Richting Tien voor duurzame arbeidsrelaties.

    Daar waar mogelijk verbindt Richting Tien overheid en bedrijven aan elkaar. Zij werken hierbij samen met gespecialiseerde partners, zoals o.a. Teamwerk, Conduco, Rijksoverheid en diverse gemeenten.

    Richting Tien staat voor eerlijke adviezen, vernieuwende ideeën en creatieve oplossingen. Bezoek de website voor meer informatie.