• Selectie procedure seizoen 2020/2021.

  We zijn inmiddels al weer ruim 2 weken aan het trainen met diverse teams en gelukkig leidt dit tot vele enthousiaste reacties op de velden. Normaal gesproken is dit de periode dat we gaan afsluiten en starten met het volgende seizoen. Zoals afgelopen week gepubliceerd kunnen we wat langer doorgaan dit seizoen en willen we zoveel mogelijk leden de kans geven lekker te blijven trainen. De KNVB houd echter wel vast aan de uiterste overschrijving datum van 15 juni voor dit seizoen.

  Dit betekent dat we ook gaan beginnen met de selectie procedure voor de jeugd. Alle huidige selectietrainers sluiten volgende week af met hun huidige teams en starten daarna op met de nieuwe voorlopige selecties. Vanuit de technische commissie wordt er gewerkt aan een lijst met spelers die deel gaan uitmaken van de voorlopige selecties voor het seizoen 2020/2021. De onderbouw JO8 t/m JO12 zal op 30 mei gaan starten en de bovenbouw JO13 t/m JO16 vanaf 23 mei. Voor de nieuwe JO17 en JO19 wordt de datum nog nader bepaald.

  De lijsten zijn tot stand gekomen op basis van de gesprekken de TC leden gevoerd hebben met de huidige trainers van de selectieteams en de ontvangende trainers van de selectieteams. Daarnaast is er gekeken welke spelers op de lijsten stonden van de interne scouts of zijn aangedragen door trainers van de niet selectie teams. Ook de coördinator van de desbetreffende leeftijdscategorie van de jeugdcommissie is betrokken in dit proces. Op deze manier komen we tot een eerlijke en mooie verdeling waarin iedereen zijn kansen zal krijgen. Gezien de huidige corona maatregelen zullen we ook aangepast gaan trainen en houden we ons aan de richtlijnen van het kabinet.

  RODA ’23 is een toonaangevende vereniging in Amstelveen en omstreken.  Ons vlaggenschip van de jeugdopleiding de JO19-1 zaterdag is voorlopig ingedeeld in divisie 1 van de jeugdcompetitie. Inmiddels hebben we een aanvraag ingediend om de selectie teams van de JO13, JO14, JO15, JO16 en JO17 ook op divisie niveau in te delen. Dit verzoek is in behandeling en daar krijgen we na 1 juni uitsluitsel over. Ook voor de onderbouw JO8 t/m de JO12 zijn de verzoeken ingediend bij de KNVB en zullen we ook op diverse hoge niveaus zoals afgelopen seizoen gaan voetballen. Het plezier in combinatie met prestatie staat hierbij hoog in het vaandel.

  Zoals elk jaar dienen zich ook weer spelers aan van andere clubs die bij ons willen komen voetballen. Wij houden ons hierbij vast aan de voorwaarden zoals in het jeugdvoetbeleidsplan omschreven. Wij hebben oog voor onze eigen jeugd en willen die zo lang als mogelijk door laten stromen in de desbetreffende selecties. Bij het samenstellen van de selecties van de JO13 t/m de JO19 is het principe dat de kwalitatief beste spelers in de hoogste teams spelen. Dit zou in kunnen houden dat er een leeftijdscategorie overgeslagen wordt in bepaalde leeftijden. In overleg met de trainers en commissieleden kijken we gedurende het seizoen of dit goed uitpakt en zullen we de ontwikkeling van het individu altijd blijven monitoren. Dit zou kunnen betekenen dat, indien de ontwikkeling dusdanig positief is, het seizoen daarop meegegroeid kan worden met het desbetreffende team. De technische commissie is te alle tijde eindverantwoordelijk voor de samenstelling van de selectie in nauw overleg met de desbetreffende trainers.

  Bij onze jongste jeugd JO8 t/m JO10 gaan we vanaf aankomend seizoen flexibeler om met de selecties. Er zal 1x in de week gemengd getraind gaan worden met de selectieteams 1 en 2.  In deze leeftijdscategorie ontwikkelen kinderen zich in diverse fases en maken elkaar alleen maar beter. Zodoende denken wij breder op te kunnen leiden en wordt er dus meer in wisselende samenstelling gespeeld. Bij aanvang van het seizoen gaan we hier verder op in om eea te verduidelijken. De technische commissie leden van de onderbouw en hoofd opleiding gaan de onderbouw ondersteunen in de opleiding visie die de club voor ogen heeft.

  Het schema om met de nieuwe selecties te gaan starten en de desbetreffende namen lijst worden zsm bekend gemaakt.

  De Technische Commissie