• Online aanmeldingsformulier RODA '23

 • Via dit formulier meld ik mij / mijn zoon / mijn dochter* aan als lid bij de voetbalvereniging RODA’23 te Amstelveen.

  Inschrijfgeld € 10 wordt eenmalig bij de contributie opgeteld.

  Als u lid wilt worden van RODA’23 dan verplicht u zich ook tot het uitvoeren van vrijwilligerstaken en ook onderschrijft u onze gedragscode. Dit betekent dat u zich als ouder(s) en/of verzorger(s) van een jeugdlid (O8-O19) of als senior-lid dient in te zetten voor een vrijwilligerstaak die minimaal 4 uur per seizoen bedraagt. Het draaien van een kantinedienst 1 keer per kalenderjaar is verplicht.

  Op de website wordt vermeld wie hoe en wanneer u uw taak moet verrichten en als u verhinderd bent moet u zelf voor een vervanger zorgen.

  Onder de tekst kunt u uzelf aanmelden via de groene button Aanmelden als lid van RODA '23.

  De aanmelding komt bij onze ledenadministratie binnen en u ontvangt binnen afzienbare tijd een bevestiging van de inschrijving van het lidmaatschap.

  Belangrijk om te weten over het aanmeldformulier Wij vezoeken u vriendelijk om bij jeugdleden, jonger dan 18 jaar, ook de namen van de ouders/verzorgers, E-mailadres 2 en Telefoonnummer 2 in te voeren.