• Beste leden,

  Het Corona virus is momenteel het gesprek van de dag. RODA '23 conformeert zich aan de richtlijnen van de KNVB. Zij staan in nauw contact met het RIVM, de GGD en het Ministerie van Gezondheid. Daarnaast wordt geadviseerd om de bekende hygiënische maatregelen te treffen, zoals handen wassen, niezen in de binnenkant van de elleboog et cetera.

  Geen paniek
  Vooralsnog is er geen reden om wedstrijden af te lasten, de kantine te sluiten of niet te douchen. Vanaf heden is wel besloten dat we op de vereniging geen handen meer schudden, maar bijvoorbeeld een elleboog of voetje aan de tegenstander kunnen geven bij einde wedstrijd. We vragen onze leden ook een stukje eigen verantwoordelijkheid te nemen. Ben je afgelopen 14 dagen in China, Zuid-Korea, Iran of de Noord-Italiaanse provincies geweest en je hebt koorts en luchtwegklachten (hoesten en kortademigheid) neem dan contact op met je huisarts. En uiteraard verwachten we dat je dan niet aan wedstrijden meedoet of de vereniging bezoekt.

  RIVM en GGD
  Net als iedereen in Nederland houden wij de berichtgeving van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in de gaten. Mochten er op basis van het advies van de RIVM en GGD door de (lokale) overheden (gemeentes, veiligheidsregio’s, ministeries) maatregelen worden genomen die het voetbal en/of evenementen met veel bezoekers raken, dan zullen wij die opvolgen.

  Wilt u iets melden?
  Bent u toch ongerust als lid van RODA '23 of ouder van een kind dat lid is en wilt u ons attenderen op maatregelen die wij wellicht moeten nemen om de gezondheidsrisico’s tot een minimum te beperken, stuurt u dan een e-mail naar secretaris@roda23.nl

   

  Met sportieve groet,

  RODA '23