• Reserveren ruimtes

  Bij RODA '23 is het mogelijk om voor commissies of andere besprekingen de bestuurskamer (niet voor teambesprekingen), ontvangstruimte (bij nooduitgang) en/of een deel van de kantine (kantine A) te reserveren. Dit deel van de kantine kan door middel van de schuifwand (gedeeltelijk) worden afgescheiden en is de ruimte bij het biljart (de niet barkant).

  Op DINSDAG/WOENSDAG/VRIJDAG kan men NIET reserveren. Dit met uitzondering van commissie-, bestuursleden die in het bezit zijn van een voordeursleutel. Op deze avond dient wel, als de vergadering is begonnen, de voordeur te worden afgesloten! Deze commissie, bestuursleden dienen WEL de reservering door te geven!

  Reserveren kan doormiddel van om een mail te sturen naar algemenezaken@roda23.nl. Daarin graag aangeven om welke ruimte het gaat, de organisatie en de tijden.

  Klik hier voor het bestand van de reserveringen (update per 25-05-20)

  Afspraken :

  - alleen akkoord na bevestiging via de mail.
  - midweeks alleen nadat KidsAktief klaar is, doorgaans NA 18:30 uur.
  - geen besprekingen in de tijden wanneer KA onze kantine huurt.
  - rekening houden met 1,5 meter.
  - zoveel als mogelijk gespreid binnen komen.
  - indien geen trainingen, hek en voordeur afsluiten.
  - sluit de voordeur altijd af, ook tijdens de bespreking/vergadering.
  - na gebruik tafels schoonmaken en spullen opruimen.
  - kantine achter laten zoals je deze aantrof (opstelling KA).