• Zoals de meeste leden weten is de opbrengst van de kantine één van de pijlers waarop we als vereniging draaien.
    In de afgelopen jaren zijn de inkoopprijzen voor de artikelen die we in de kantine verkopen aanzienlijk gestegen. Gedurende de corona-periode hebben we ondanks die prijsstijgingen de prijzen in de kantine niet verhoogd om de pijn nog een beetje te verzachten.
    In de afgelopen maanden zijn we opnieuw met verhogingen van de inkoopprijzen geconfronteerd en ontkomen we er helaas niet aan om vrijwel alle verkoopprijzen te verhogen.
    Deze prijsverhogingen zullen met ingang van zaterdag 10 september ingevoerd worden.

    Bestuur en kantinecommisie