• Buitegewone algemene ledenvergadering 10 mei 2023

  Beste leden, vrijwilligers en sponsoren,

  Na diverse oproepen, mensen aanspreken en gesprekken, zijn wij verheugd te kunnen melden dat we twee "nieuwe" bestuursleden hebben weten te vinden.

  Sandra Leenders heeft in de laatste ALV te kennen gegeven te willen stoppen als Secretaris, zodra er iemand anders gevonden zou zijn. Afgelopen woensdag kregen wij een positieve reactie van Chris Schut, die de functie van Secretaris op zich gaat nemen. Chris is geen onbekende binnen de vereniging; Chris fluit regelmatig diverse teams op de zaterdag of zondag, is een aantal jaren bestuurslid Technische Zaken geweest en helpt op de achtergrond onze vereniging met specifieke onderwerpen. "Chris, welkom in het bestuur!"

  Met het opvullen van deze post is er meer goed nieuws te melden. Sandra wilde dan wel stoppen met de functie van Secretaris, maar zou wel graag in een passende rol willen blijven besturen. Iets waar we als bestuur ook met Sandra over in gesprek zijn gebleven. Er zijn namelijk diverse onderwerpen die wij als vereniging belangrijk vinden en een goed vervolg aan gegeven moeten worden. Hierbij kunnen jullie denken aan duurzaamheid, diversiteit, integriteit, etc. Blij zijn we dan ook te kunnen melden dat Sandra Leenders de nieuwe functie "Integriteit en Duurzaamheid" in het bestuur gaat vervullen. "Sandra, welkom op deze nieuwe positie!".

  Zowel Sandra als Chris zullen de posities ad interim vervullen, totdat deze in de komende ALV officieel gekozen kunnen worden. Uiteraard blijven we op zoek naar enthousiaste medebestuurders, dus mocht je iets willen betekenen, ga net als Sandra en Chris met ons in gesprek.

  Namens het bestuur,

  Ronald Posthumus

  Voorzitter RODA '23