• Lidmaatschap

  Het lidmaatschap voor het seizoen 2018/2019 loopt van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019.
  Het lidmaatschap wordt automatisch met één jaar verlengd als u niet uiterlijk 31 mei 2019 schriftelijk heeft aangegeven bij de ledenadministratie dat het lidmaatschap beëindigd moet worden.

  Aanmelden
  Aanmelden als lid kan alleen als u onze gedragscode en vrijwilligersbeleid onderschrijft.
  Het aanmelden als lid kan met het daarvoor speciaal ontwikkelde inschrijfformulier, door deze af te drukken, in te vullen en op te sturen naar de ledenadministratie (zie Administratie), of in de ledenadministratie-postbus bij de benedeningang van de kantine te deponeren.
  U betaalt éénmalig een inschrijfgeld van € 10. Dit inschrijfgeld wordt eenmalig bij de contributie opgeteld.
  Als je je als spelend lid aanmeldt, en je bent geboren in 2008 of eerder dan dient er tevens een recente pasfoto (formaat ca. 3x4 cm) meegeleverd te worden.
  Deze wordt gebruikt voor de digitale spelerspas, waarvoor u bij tekenen tevens toestemming verleend. Indien de aan te melden persoon op de dag van tekenen nog geen 16 jaar oud is, dan dient een ouder/voogd het formulier mede te ondertekenen.

  Opzeggen Lidmaatschap of Afmelden voor een afdeling
  Het opzeggen van het lidmaatschap of het opzeggen voor een specifieke afdeling dient schriftelijk te gebeuren, en dient te worden ingediend bij de ledenadministratie (zie Administratie). Gebruik hiervoor bij voorkeur het afmeldingsformulier, te vinden onder documenten.

  Voor het seizoen 2019/2020 kan tot uiterlijk 31 mei 2019 opgezegd worden.
  Indien de afmelding na die datum wordt ontvangen, dan houdt de vereniging zich het recht voor om alsnog de contributie of een deel daarvan van het nieuwe seizoen te innen.

  Indien het lidmaatschap toch tussentijds beëindigd wenst te worden dan dient in de opzegging een duidelijke reden worden opgegeven, met eventueel een verklaring bijgesloten. Vermeldt in de opzegging duidelijk de naam, het lidnummer en de geboortedatum van degene waarvan het lidmaatschap beëindigd moet worden.
  Indien u of uw zoon/dochter bij een andere vereniging wil gaan voetballen dan dient dit bij de opzegging ook vermeld te worden (zie Overschrijvingen).

  Wijzigingen 
  De volgende wijzigingen die van toepassing voor een lid dienen minimaal 1 week van te voren bij de administratie ingediend te worden.
  - adreswijziging
  - wijziging telefoonnummer
  - wijziging email-adres
  - wijziging categorie (onder bepaalde voorwaarden)

  Overschrijvingen
  Indien iemand als spelend lid bij de KNVB geregistreerd heeft gestaan in ten minste één van de laatste drie seizoenen, en men wil voor een andere vereniging gaan voetballen dan is het noodzakelijk dat er overschrijving wordt aangevraagd van de oude vereniging naar de nieuwe vereniging. Dit gaat tegenwoordig digitaal en het is in principe genoeg om je af te melden bij je oude vereniging, zodat zij een blokkade weg kunnen halen en je aan te melden bij de nieuwe vereniging. LET OP: als je wilt overschrijven naar een andere vereniging dan dient dit ook uiterlijk 15 juni 2019 schriftelijk bij de ledenadministratie aangegeven te worden.

   

  Digitale Spelerspas 
  Voor het seizoen 2018/2019 dient ieder spelend lid van geboortejaar 2008 of eerder een digitale spelerspas met foto te kunnen tonen in de wedstrijdzaken-app voor aanvang van een wedstrijd.

  Om de digitale spelerspas te kunnen voorzien van een pasfoto is het noodzakelijk dat er een recente pasfoto (formaat 3x4 cm) wordt ingeleverd.