• Deze week heeft onze trainer van de O19-1ZA, Dohan Karacer, helaas om persoonlijke redenen besloten per direct te stoppen met zijn trainerschap. Het bestuur en de technische staf van RODA ’23 betreuren deze beslissing en wensen Dohan alle succes toe. Uiteraard werken wij hard aan een oplossing voor de JO19-1ZA en hopen deze spoedig te kunnen communiceren.