• Informatie RODA '23 leden en bezoekers (corona-maatregelen) 2

  Het zal natuurlijk niemand zijn ontgaan, maar ook bij RODA '23 hebben wij (noodzakelijke) maatregelen moeten treffen vanwege het coronavirus. Natuurlijk niet leuk en soms verwarrend, maar ze zijn wel noodzakelijk.

  Het bestuur en de Jeugd Commissie hebben enkele protocollen opgesteld voor zowel onze eigen RODA-leden als voor de bezoekers die ons Sportpark RODA '23 Bovenkerk komen bezoeken. Belangrijk is dat wij voorlopig de kantine boven dicht zullen houden. Via de twee buitenbarren zullen wij iedereen kunnen voorzien van hun drankjes en eten. Daarnaast zal in de komende tijd het terras verder overkapt gaan worden.

  Voor de jeugdleden betekenen de maatregelen onder andere dat we tijdens trainingen alleen het laatste kwartier van de training ouders zullen toestaan. Tijdens de trainingen in de corona periode voor de vakantie is gebleken dat het niet aanwezig zijn van ouders bij een training een positieve uitwerking heeft gehad op de spelers en zodoende ook op de trainers. Daarom willen we deze maatregel blijven hanteren met uitzondering van de laatste 15 minuten, het moment dat er vaak een partijtje wordt gespeeld. Bij (oefen/beker) wedstrijden bieden we de ouders de mogelijkheid te komen kijken, waarbij we wel vriendelijk verzoeken om met maximaal één ouder per kind het sportpark te betreden en uiteraard met inachtneming van de algemene regels.

  Voor wat betreft de wedstrijden bij RODA '23 en de daarbij behorende kleedkamer-indeling, wij proberen zoveel als mogelijk kleedkamers toe te blijven wijzen. Echter in sommige gevallen zal dat niet lukken. Daarom een verzoek aan onze leden en aan de bezoekende verengingen, kom zoveel als mogelijk al omgekleed aan! Zie de verdere uitleg in het protocol kleedkamer-indelingen.

  Wij adviseren iedereen om deze protocollen goed door te nemen en hiervan acht te nemen.

  Niet alle maatregelen zijn altijd even leuk, maar we vragen wel jullie begrip hiervoor. Zie hieronder de diverse protocollen van RODA '23.

  - Protocol kleedkamer-indelingen (RODA '23 teams en bezoekers/gasten)
  - Corona-maatregelen kantine/terras (RODA '23 leden en bezoekers)
  - Brief voor Jeugdleden ouders/verzorgers (RODA '23 Jeugdleden)

  Namens het bestuur RODA '23