• Beste leden, sponsoren en vrijwilligers,
  José Cubo heeft het de afgelopen maanden zowel zakelijk als op het gebied van RODA '23 nogal druk gehad, hetgeen hem heeft doen besluiten om een pauze in te lasten. Zoals de meeste weten is José niet alleen penningmeester, maar hij mag zich graag op vele gebieden binnen en buiten RODA '23 inzetten, wat wij allen zeer waarderen.
  Aangezien wij deze pauze uiteraard accepteren hebben we als bestuur de aandachtsgebieden van José als bestuurslid per heden voorlopig als volgt verdeeld:
  Penningmeester: Chris Schut
  Kantine Zaken: Hans Feenstra
  Commerciële Zaken: Erik Wind
  Facilitaire Zaken: Ronald Posthumus
  Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
  Namens het bestuur van RODA '23,
  Ronald Posthumus
  Voorzitter