• Beste spelers en ouders,
    Hierbij de definitieve indeling van de jeugdteams voor komend seizoen (2024-2025). Het kan zijn dat deze definitieve indeling verschilt ten opzichte van de voorlopige indeling. Dat heeft onder andere te maken met opzeggingen en nieuwe inschrijvingen. De jeugd- en technisch-coördinatoren hebben hier zoals elk jaar weer veel werk aan gehad. We beseffen ons dat de indeling soms tot teleurstelling kan leiden. Uiteraard zijn de coördinatoren bereid om hierover een toelichting te geven en het gesprek aan te gaan, mits dit op een nette een respectvolle manier gebeurt. Vragen over de selectieteams kunnen gesteld worden aan de technisch coördinatoren. Vragen m.b.t. de niet-selectie teams kunnen gesteld worden aan de jeugdcoördinator van de desbetreffende leeftijdscategorie. De contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina van de RODA ’23 website.
    Aanstaande zaterdag 29 juni zullen de onderbouwspelers en -speelsters (O8-O12) al met hun nieuwe teams kennis maken tijdens de kick off. Er staat een leuk EK-toernooi voor de onderbouw gepland. De bovenbouw teams zullen die dag het seizoen afsluiten met ‘grote monden’ wedstrijden en daarna een BBQ. Laten we er met zijn allen weer een mooie dag en een mooi nieuw seizoen van maken!

    Jeugd Commissie en Technische Commissie RODA’23

    Via onderstaande link kunt u het bestand inzien. Als de link niet werkt kunt u de link met copy/paste naar uw browser kopiëren.  

    https://www.roda23.nl/teamindelingen-seizoen-2024-2025/