• Contributies Seizoen 2022/2023

  In de volgende tabel staan de contributies op jaarbasis. Iedereen krijgt een email met daarin de verschuldigde contributie.

  Spelers die dispensatie naar onderen hebben of vervroegd zijn over gegaan naar een hogere categorie betalen de contributie behorende bij de leeftijd (gebaseerd op geboortejaren)

  Gespreid betalen is ook een optie, let op, daar zijn wel extra kosten aan verbonden.

  Voor spelers die in een selectie voetballen geldt een selectietoeslag van € 30,00

  De contributies voor het seizoen 2022/2023:

  jeugd (geb.jaren 2014-2016)

  jongens en meisjes

  € 155,00

  jeugd (geb.jaren 2012-2013)

  jongens en meisjes

  € 162,00

  jeugd (geb.jaren 2010-2011)

  jongens en meisjes

  € 170,00

  jeugd (geb.jaren 2008-2009)

  jongens en meisjes

  € 186,00

  jeugd (geb.jaren 2006-2007)

  jongens en meisjes

  € 193.00

  jeugd (geb.jaren 2004-2005)

  jongens en meisjes

  € 198.00

  G-Voetbal

   

  € 175.00

  Senioren

  Zaterdag, Zondag, Dames, Veteranen

            € 244.00

  Senioren

  Vrijdagavond

   € 122.00

  Trainingslid

  50% van de normale contributie

  € 122.00

  Invalkrachten

  50% van de contributie

  € 122.00

  Niet Spelend zonder functie

   

  € 69.00

  Niet Spelend tot en met 6 jaar

  zonder functie

  € 19.23

  Niet Spelend met functie/medewerker

   

  € 0.00