• Contributies (bedragen en spelregels)

  Contributies seizoen 2023/2024

  In de volgende tabel staan de contributies voor het seizoen 2023/2024. 

  Categorie

   

  Bedrag 

  jeugd (geb.jaren 2015-2017)

  jongens en meisjes

  € 173,00

  jeugd (geb.jaren 2013-2014)

  jongens en meisjes

  € 181,00

  jeugd (geb.jaren 2011-2012)

  jongens en meisjes

  € 190,00

  jeugd (geb.jaren 2009-2010)

  jongens en meisjes

  € 208,00

  jeugd (geb.jaren 2007-2008)

  jongens en meisjes

  € 216.00

  jeugd (geb.jaren 2005-2006)

  jongens en meisjes

  € 221.00

  G-Voetbal

   

  € 196.00

  Senioren

  Zaterdag, Zondag, Dames, Veteranen

            € 273.00

  Senioren

  Vrijdagavond 7x7

   € 137.00

  Trainingslid

  50% van de normale contributie

  € 137.00

  Invalkrachten

  50% van de normale contributie

  € 137.00

  Niet Spelend zonder functie

   

  € 69.00

  Niet Spelend tot en met 6 jaar

  zonder functie

  € 19.23

  Niet Spelend met functie/medewerker

   

  € 0.00

  De factuur wordt via de mail vestuurd.

  Spelers die dispensatie naar onderen hebben of vervroegd zijn over gegaan naar een hogere categorie betalen de contributie behorende bij de leeftijd (gebaseerd op geboortejaren)

  Voor spelers die in een selectieteam voetballen geldt een selectietoeslag van € 30,00

   

  Spelregels contributie

  De facturen voor de contributie worden aan het begin van het nieuwe seizoen verstuurd, deze dienen op 31 augustus (of voor de vervaldatum, indien deze afwijkt) betaald te zijn.

  • Leden die een bijzondere regeling willen treffen met betrekking tot de contributie (Jeugdsportfonds, Stadspas, betalingsregeling, etc.) dienen dit vóór 15 augustus bij de contributieadministratie aan te geven.
  • We wijzen je graag op de subsidiemogelijkheden voor contributie via JeugdFonds Sport en Cultuur Amstelveen

  Budgetproblemen? Benut het 'Niemand staat buitenspel'-programma van de ING Bank


  Heb je budgetproblemen bij het voldoen van deze factuur, dan verwijzen we je ook naar de mogelijkheden die onze sponsor ING bank hiertoe biedt. Check:  https://www.ing.nl/de-ing/over-de-ing/sponsoring-bij-ing/voetbal/voetbal-voor-iedereen/index.html
  Neem daarvoor contact op met onze RODA '23 Financieel Contactpersoon: Email adres niemandbuitenspel@roda23.nl

  Meer info hierover op onze website Niemand Buitenspel | R.K.S.V. RODA '23

   

  Betaling

  De factuur kan via de meegestuurde iDeal link of handmatige overboeking voldaan worden

  Ieder lid van de vereniging heeft de verplichting zijn contributie binnen de gestelde termijn in zijn geheel te voldoen. Als blijkt dat een speler de contributie NIET vóór 1 september van het nieuwe seizoen heeft voldaan wordt de speler aangemaand zijn of haar contributie alsnog te voldoen. Als blijkt dat ook dan de contributie niet wordt voldaan wordt het lid per 1 oktober uitgesloten van wedstrijd- en trainingsdeelname. In KNVB Sportlink wordt een blokkade ingesteld.

  Beëindigen lidmaatschap

  De uiterlijke (kosteloze) opzegdatum bij onze ledenadministratie voor een volgend seizoen is door de KNVB exact vastgesteld op 31 mei van het huidige seizoen. Ontvangt de ledenadministratie een opzegging na 31 mei, dan gelden de volgende bepalingen:
  • Opzeggen na 31 mei, voor 1 juli: € 30,- administratiekosten

  • Opzeggen na 1 juli: 50% van het contributiebedrag
  • Opzeggen na 15 augustus: 100% contributiebedrag

  Selectietoeslag

  Voor selectieteams berekenen een extra bijdrage. De meeste selectieteams trainen meerdere malen per week en maken dus meer gebruik van de faciliteiten, ook hebben zij (vaak) gediplomeerde trainers bij de trainingen en wedstrijden.

  Inschrijfgeld

  Nieuwe leden berekenen we éénmalig 10.00 euro inschrijfgeld, dit wordt bij de eerste contributiefactuur in rekening gebracht.

  Korting op contributie voor nieuwe leden

  Voor leden die gedurende het seizoen lid worden, brengen we altijd een vast bedrag in rekening (voor senioren het bedrag als niet spelend lid, voor jeugd 30.00 euro), vermeerderd met het relatieve deel als spelend lid.