• Procedure teamindelingen RODA ‘23 

  Inleiding

  Jaarlijks staan de technisch- en jeugdcoördinatoren voor een zeer lastige taak; het indelen van de teams voor het nieuwe seizoen. Tegen het einde van het seizoen worden de nieuwe teamindelingen bekend gemaakt. Dit geeft meestal enorm veel stof tot praten. Daarom willen de Technische en Jeugdcommissie – via deze weg -uitleggen hoe deze indelingen tot stand komen.

  Visie RODA ‘23

  Bij RODA ’23 zijn talentherkenning en talentontwikkeling belangrijk waarbij het individu en het plezier in een teamomgeving voorop staan. Spelers worden opgeleid zodat de creatieve talenten optimaal worden ontwikkeld. RODA ’23 leidt op in de geest van willen winnen, in plaats van niet mogen verliezen.

  De teamindeling is een middel om spelers op het juiste en dus op hun eigen niveau met elkaar te laten trainen en spelen. Hiervoor zijn vaste criteria opgesteld, zodat iedere betrokkene in de jeugdopleiding op dezelfde wijze jeugdspelers volgt. Zo heeft elk kind recht op voetbalplezier en –ontwikkeling.

  Voetballen op het juiste -bij de speler passende- spelniveau is altijd leuker en leerzamer, dan wekelijks onder of boven niveau te moeten spelen, zelfs als daar tegenover staat dat de speler bij zijn (school)vrienden in hetzelfde team zit.

  De indeling van de jeugdspelers in de diverse teams geschiedt onder meer op basis van (selectie)trainingen, (selectie)wedstrijden, scouting en de ontwikkeling van de speler gedurende het seizoen. In algemene zin streven we er naar dat een team bestaat uit spelers die in dezelfde ontwikkelingsfase zitten. Dit betekent dat spelers die net de selectie niet halen, direct onder de selectie worden ingedeeld.

  Criteria

  • Leeftijd speelt in de eerste plaats een belangrijke rol aangezien voor alle niveaus een maximum leeftijd geldt waarvan slechts bij hoge uitzondering kan worden afgeweken. In het laatste geval moet rekening worden gehouden met de dispensatieregeling van de KNVB.
  • Bij de teamindeling/selectie worden de beleidskaders zoals geformuleerd in het Jeugdbeleidsplan gehanteerd. HeDenk hierbij vooral aan de leeftijd typische kenmerken, ambitie en motivatie;
  • Omdat wij het belangrijk vinden dat onze leden een band ontwikkelen en houden met
   RODA ’23, vormen de bestaande leden het vertrekpunt voor de nieuwe teamindelingen. Bij gelijke geschiktheid krijgen spelers die al langer bij RODA ‘23 spelen voorrang boven spelers die nieuw zijn;
  • Om onze eigen spelers te laten wennen aan het niveau in een oudere categorie streven wij ernaar talentvolle spelers na de winterstop af en toe te laten meetrainen met een hoger team;
  • Nieuwe spelers die zich op eigen initiatief bij ons aanmelden en hebben ingeschreven krijgen ook een eerlijke kans om zich in de kijker te spelen. Zij mogen, met toestemming van hun huidige voetbalvereniging, vanaf maart / april mee komen trainen;
  • Trainers en/of kaderleden met spelende kinderen in de jeugdopleiding zullen niet betrokken worden bij de selectieprocedure van de categorie waar hun eigen kind in speelt.

  Met name bij de jongste jeugd ontwikkelen kinderen zich niet in hetzelfde tempo. Bij de onderbouw zal er extra aandacht moeten zijn voor de ontwikkelingen van een speler. Het niveau van onze selectietrainingen was altijd vrij hoog en er was een vrij groot niveauverschil met de breedteteams. De ambitie van RODA’ 23 is nu om iedereen een goede en gelijkwaardige training aan te bieden. Dit om te voorkomen dat, wanneer een speler niet in een selectieteam speelt, de kans voor die speler verkeken is om een selectie-elftal te halen.

  Daarnaast is de interne scouting. De interne scouting heeft aandacht voor spelers die “er bijna zijn” en mogelijk met extra individuele aandacht wel in de selectie zouden kunnen spelen.

  Vriendenteams

  Tenslotte krijgen we ook aanvragen voor vriendenteams. Voor het aanvragen van een vriendenteam stelt RODA ‘23 de volgende voorwaarden:

  • Verzoek voor vriendenteams alleen vanaf de JO15.
  • Bij een tekort aan spelers, dus minder dan 15 spelers, zal RODA ’23 deze aanvullen en hierover kan geen discussie plaatsvinden.
  • Het vriendenteam zal zelf voor een leider en bij voorkeur een trainer dienen te zorgen.
  • Indien een ander elftal bij een wedstrijd te weinig spelers heeft zal men vanuit het vriendenteam deze moeten aanvullen, als hiervoor een verzoek wordt ingediend.
  • Indien het vriendenteam te weinig spelers heeft voor een wedstrijd zal er vanuit de andere teams voor aanvulling gezorgd worden na een verzoek van de jeugdcoördinator.
  • Binnen het vriendenteam mogen dispensatie spelers zijn, echter er mogen maar maximaal drie dispensatie spelers per wedstrijd op het wedstrijdformulier staan.
  • Indien in de hogere leeftijdscategorie te weinig spelers zijn om een elftal te formeren, kan honorering van dispensatie NIET worden verleend.

  Het maakt me niet uit in welk team als ik maar wel bij mijn vriendje in het team kom?

  Ook een vraag die regelmatig voorkomt. Meestal lukt het ons wel om aan dit soort verzoeken tegemoet te komen. Wat wel belangrijk is dat we hetzelfde verzoek dan ook van het vriendje krijgen. We hebben te vaak meegemaakt dat het vriendje zelf andere gedachten had bij wie hij in het team wilde. Dit soort verzoeken kan er toe leiden dat de 2 vrienden in een ander team terechtkomen dan waar ze voorheen in gespeeld hebben.

  Bij indeling van selectieteams en selectiespelers houden we geen enkele rekening met dit soort verzoeken. Ook niet als selectiespelers heel graag met een andere speler in een selectieteam wil spelen.

  Wie is verantwoordelijk voor het proces?

  De teamindeling en selectieproces worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Hoofd Opleidingen.

  De feitelijke teamindeling van de jeugdteams wordt gedaan door de onafhankelijke (selectie)trainers, onder begeleiding van de technisch- en jeugdcoördinatoren. Ouders hebben hierin geen rol.

  Gedurende het gehele seizoen wordt duidelijk in kaart gebracht wat de kwaliteiten van onze jeugdspelers zijn. Dit door middel van het observeren tijdens de trainingen, het bekijken van wedstrijden (interne scouting), rapporten van leiders/trainers van niet selectie teams.

  Planning

  Zorgvuldigheid is erg belangrijk bij het indelen van de teams voor het nieuwe seizoen. Het is van belang hier ruim de tijd voor te nemen. Toch is dat niet eenvoudig. Het is lastig om het lopende seizoen op een rustige manier af te maken en aan de andere kant op tijd te beginnen met het selectieproces en teamindeling voor het nieuwe seizoen. Daarnaast willen we graag tijdig duidelijkheid scheppen richting kinderen en ouders.

  Voor de teamindeling/selectie ziet de planning er als volgt uit:

  Vanaf maart/april: Nieuwe leden mogen meetrainen
  Eind april / begin mei 2022 Overdrachtsmoment verkrijgende trainer en latende trainer(bespreken huidige selectiespelers)
  14 mei 2022 Samenstellen voorlopige selecties
  Voor 15 mei 2022 Indienen verzoek vriendenteams of spelen met vriendje/vriendinnetje
  Waarschijnlijk 23 of 29 mei 2022 (definitieve datum wordt nog bekend gemaakt.) Laatste training voor de niet selectieteams (bloktrainingen en bovenbouw)
  Voor 31 mei 2022 Uiterste opzegdatum lidmaatschap RODA '23 is 31 mei 2020. Indien niet VOOR deze datum schriftelijk is opgezegd via de ledenadministratie gaat het lidmaatschap automatisch door en betaal je contributie voor het komende seizoen. Voor correcte opzegging zie site: https://www.roda23.nl/lidmaatschap/  en

  https://www.roda23.nl/wp-content/uploads/2019/03/04-03-2011_Statuten.pdf

     
  23 mei 2022 –
  11 juni 2022
  Trainen en oefenwedstrijden met voorlopige selecties seizoen 22/23
  15 juni 2022 Einde overschrijvingstermijn KNVB A-categorie
  15 juni 2022 Deadline opzeggen (let op: te laat opzeggen betekent dat je hiervoor een boete betaald)
  Uiterlijk 30 juni 2022 (voorlopige) teamindelingen bekend (selectie en overige teams)