• Online aanmeldingsformulier RODA '23

  Door een technische fout op onze website, verzoeken wij u vriendelijk gebruik te maken van de volgende link:

  https://www.knvb.nl/doe-mee/inschrijven/BBCY67Q

   

  Via dit formulier meld ik mij / mijn zoon / mijn dochter* aan als lid bij de voetbalvereniging RODA’23 te Amstelveen.

  Inschrijfgeld € 10 wordt eenmalig bij de contributie opgeteld.

  Als u lid wil worden van RODA’23 dan verplicht u zich ook tot het uitvoeren van vrijwilligers taken en ook onderschrijft u onze gedragscode. Dit betekent dat u zich als ouder(s) en/of verzorger(s) van een jeugdlid (O8-O19) of als senior-lid dient in te zetten voor een vrijwilligerstaak die minimaal 4 uur per seizoen bedraagt. Het draaien van een kantinedienst 1 keer per kalenderjaar is verplicht.

  Op de website wordt vermeld wie hoe en wanneer u uw taak moet verrichten en als u verhinderd bent moet u zelf voor een vervanger zorgen.

  Onder de tekst kan je jezelf aanmelden via de zwarte button Aanmelden als lid van RODA '23.

  De aanmelding komt bij onze ledenadministratie binnen en je ontvangt binnen afzienbare tijd een bevestiging van de inschrijving van het lidmaatschap.

  Belangrijk om te weten over het aanmeldformulier
  Wil je meer dan 1 mailadres (maximaal 2 extra) en meer dan 1 mobiel nummer (maximaal 2 extra) aan ons doorgeven, dan kan je deze vermelden in het veld Opmerkingen