• Contractverlenging Xander Baert, Hoofd Jeugdopleiding RODA '23

    Het contract tussen RODA’ 23 en Xander Baert, HJO is verlengd. Hierdoor kunnen we de ingeslagen weg, het verder ten uitvoer brengen van het 'Jeugdvoetbal beleidsplan RODA’23 op naar de 100 jaar', door zetten. Deze contractverlenging geeft stabiliteit en duidelijkheid binnen de jeugdopleiding en ook naar de spelers, ouders en trainers toe.

    Nadat Baert het afgelopen jaar de opleiding HO B bij de KNVB heeft afgerond heeft Baert heel veel nieuwe ideeën en inzichten opgedaan welke zeer bruikbaar zijn om de jeugdopleiding naar een hoger niveau te brengen. Op dit moment is Baert, samen met de Technische Jeugd coördinatoren bezig met de voorbereiding van het volgend seizoen op het gebied van trainers en oefenstof. Daarnaast is er een werkgroep welke aan het kijken is hoe we de bloktrainingen kunnen aanpassen zodat het nog leuker en effectiever is voor de spelers en trainers. Binnen de TC en JC zijn er nog veel andere zaken welke gedaan worden om de spelers zoveel mogelijk te laten spelen en trainen maar wordt er ook al naar volgend seizoen gekeken. Hierbij is het van groot belang dat de structuur binnen de jeugdorganisatie gehandhaafd blijft en daarbij is de contractverlenging van de HJO een zeer belangrijk aspect. Daarom is dit weer een grote stap naar het doel om de jeugd naar een hoger niveau te brengen maar zonder dat dit ten koste gaat van het plezier dat men moet houden om het voetbal te blijven spelen.

    Namens Technische Zaken wensen Xander heel veel succes toe.

    Hans Feenstra
    a.i. Bestuurslid Technische Zaken