• 100 jaar RODA ’23 – De kop is eraf!

  Jarenlang keken we ernaar uit, eindelijk konden we de aftrap van het jubileumseizoen doen, met de eerste festiviteiten.

  Proosten!

  Op 30 augustus hebben we geproost op onze verjaardag met iedereen met een groen/wit hart. Meer dan 300 mensen hadden zich aangemeld en vanaf het begin van de avond was het dan ook zeer gezellig. Het feest begon nog vooral buiten, in de loop van de avond kwamen er ook steeds meer mensen in de kantine. Een gezellig samenzijn, met wat achtergrondmuziek en honderden oude foto’s die op onze schermen te zien waren. De avond verliep precies zoals we het gepland hadden. Tot halverwege de avond DJ Jordy toevallig langskwam en vond dat de muziek wel wat professioneler kon. In een sneltreinvaart werden er spullen opgehaald en stond er plotseling een DJ te draaien, stond Dennis de Breet ineens op een tafel en zorgde ook Eddy Walsh voor de nodig sfeer! Het aantal aanwezigen was dankzij social media al behoorlijk toegenomen, dankzij de muziek en zangers werd het aantal mensen nog een stuk groter. Ondertussen waren er ook oliebollen, want het was toch een soort oudejaarsavond.

  Om 00.00 uur telde voorzitter Ronald Posthumus af en konden we met z’n allen proosten op onze 100e verjaardag. Daarna bleef het nog lang gezellig, een prachtige start van onze verjaardag.

  Iets minder mooi was het overigens voor de vrijwilligers die de volgende ochtend aan de slag mochten om alles op te ruimen en schoon te maken. Waarvoor onze dank!

  Jubileumreceptie

  Op 31 augustus overdag hebben we de kantine omgebouwd naar een zaal waarin de officiële receptie plaats zou vinden. Om 17.00 uur kwam Amstelveen Sport langs om het 1e cadeau te overhandigen. Een mooie tegel die een prachtige plek bij de ingang van ons hoofdveld heeft gekregen.

  100 jaar RODA ’23 – De kop is eraf! 1

  Om 19.00 begon de inloop voor de receptie. Aanwezig waren de burgemeester, wethouder sport, de gemeentesecretaris, KNVB, NKS, ereleden, leden van verdienste, oud-voorzitters, hoofdsponsors, bevriende verenigingen, vele leden van de diverse commissies die onze vereniging rijk is, de pers en de familie Zegwaard.

  100 jaar RODA ’23 – De kop is eraf! 3 100 jaar RODA ’23 – De kop is eraf! 6 100 jaar RODA ’23 – De kop is eraf! 7

  Ceremoniemeester en oud-voorzitter Wil Bon opende de receptie.

  100 jaar RODA ’23 – De kop is eraf! 40

  Hij zou een klein woordje doen over de geschiedenis van onze vereniging, maar 100 jaar verenigingsgeschiedenis daar heb je wat meer tijd voor nodig. Deze tijd nam hij dan ook, het werd een lange maar zeer boeiende reis door de prachtige geschiedenis van onze vereniging en de mensen en dingen die deze geschiedenis gemaakt hebben. Zoals op het bord in onze kantine zichtbaar is, “Zonder Verleden geen Toekomst”.

  De volgende spreker was burgemeester Tjapko Poppens die op een leuke manier wist te vertellen wat er nog meer in 1923 gebeurde, maar ook en vooral blijk gaf van zijn betrokkenheid bij de gemeenschap en kennis over onze vereniging (hij is dan ook een graag gezien gast bij diverse activiteiten). Hij roemde de manier waarop de sport en alles wat daarbij hoort al jarenlang aan de Noorddammerweg beleefd wordt, zonder daarbij andere verenigingen tekort te doen. Als cadeau mochten wij een nieuwe vlag van Amstelveen ontvangen.

  100 jaar RODA ’23 – De kop is eraf! 46

  Nico Lamers namens de KNVB was daarna de volgende spreker. Ook hier natuurlijk prachtige woorden voor onze vereniging en natuurlijk schonk hij ook aandacht aan Pascal Zegwaard, die het jubileum helaas niet mee heeft kunnen maken. Als cadeau werd een mooie jubileumvlag met logo’s van KNVB en RODA ’23 overhandigd.

  100 jaar RODA ’23 – De kop is eraf! 49

  Namens de NKS waren er ook nog mooie woorden voor RODA ’23 en werd er vooral aandacht geschonken aan de vele gezamenlijke activiteiten in het verleden. Als cadeau kregen we een prachtig schildje.

  100 jaar RODA ’23 – De kop is eraf! 98

  Na een kleine pauze kreeg vervolgens voorzitter Ronald Posthumus het woord. Hij is inmiddels ruim 30 jaar lid en beschreef het gemak waarmee hij als buitenstaander in de club opgenomen werd, zich thuis voelde en 30 jaar later dan toch maar mooi voorzitter is geworden van deze prachtige vereniging. Hij beschreef hoe hij de afgelopen 30 jaar beleefd heeft en vele aanwezigen herkenden zijn bevindingen.

  100 jaar RODA ’23 – De kop is eraf! 89

  Ook de familie Zegwaard was uitgenodigd, dat was uiteraard niet zonder reden. Ronald had de eer om uit te leggen wat daar de reden voor was. Onze vereniging kent ereleden en leden van verdienste. Daarvoor bestaan protocollen, dat kun je niet zomaar worden. Voor mensen die daar niet aan voldoen vond Pascal dat we ook onze waardering uit moesten spreken en bedacht daarvoor de Waarderingspenning. Hij heeft hiervoor ook het bijbehorend protocol geschreven, daar was Pascal nogal van. Het is helaas nooit zover gekomen dat Pascal mee heeft mogen maken dat er één waarderingspenning uitgereikt werd en dus heeft het bestuur bepaald dat RODA ’23 vanaf nu een "Pascal Zegwaard Waarderingspenning" uit kan reiken. De eerste penning werd door Erik Wind overhandigd aan Henk Zegwaard. De hele zaal was er stil van!

  100 jaar RODA ’23 – De kop is eraf! 91

  Vervolgens wederom een kleine pauze en ceremoniemeester Wil Bon kondigde aan dat er na de pauze nog een activiteit plaats zou gaan vinden.

  Na de pauze gingen we met z’n allen het hoofdveld op. Voorzitter Ronald nam opnieuw het woord en na wat problemen met de veldverlichting werd daar tot verrassing van de meeste aanwezigen de "Pascal Zegwaard Tribune" onthuld. Een prachtig, maar ook zeer emotioneel moment en tevens het hoogtepunt van de avond.

  100 jaar RODA ’23 – De kop is eraf! 120 100 jaar RODA ’23 – De kop is eraf! 121 100 jaar RODA ’23 – De kop is eraf! 123 100 jaar RODA ’23 – De kop is eraf! 128

  Na terugkomst in de kantine was het officiële gedeelte afgelopen en werd er nog lang nagepraat over deze prachtige avond. Veel aandacht was er ook voor de vele oude foto’s die op de schermen voorbij kwamen en waar ook weer hele mooie verhalen bij horen.

  100 jaar RODA ’23 – De kop is eraf! 118 100 jaar RODA ’23 – De kop is eraf! 41

  De kop is eraf, de eerste jubileumactiviteiten zitten erop. We kijken met een zeer goed gevoel terug op dit begin en zien jullie graag terug bij volgende activiteiten tijdens ons jubileumjaar.

  Een woord van dank gaat uit naar al die mensen die deze activiteiten mogelijk hebben gemaakt. We gaan geen namen noemen, want we willen vooral geen mensen vergeten. Jullie waren geweldig!

  De jubileumcommissie.

  Foto's: Jaap Maars