• Beste leden, vrijwilligers en sponsoren,

  1 januari is normaal de dag dat veel mensen elkaar een gelukkig nieuwjaar wensen. Uiteraard staan we hier als bestuur ook bij stil, maar 1 januari 2021 is ook een bijzondere datum voor een van onze mede bestuurders. In de RODA post van januari 1991 valt namelijk het volgende op te maken bij bestuursmededelingen:

  “Voorts prijzen wij ons gelukkig dat we er met ingang van 1 januari 1991 in zijn geslaagd een nieuwe penningmeester te vinden. Voortaan zullen de financien bestuurlijk worden beheerd door José Cubo, ... . Het spreekt vanzelf dat wij hem in deze verantwoordelijke functie veel succes en plezier toewensen. Voetbalbestuur”

  Ja dan ben je 24 “lentes jong” en stap je in een voetbalbestuur en bekleed je 30 jaar later nog steeds dezelfde functie. José zou zeggen HULDE! In die 30 jaar heeft het bestuur van RODA ’23 meerdere samenstellingen gehad, meerdere scopes en dus diverse voorzitters. 30 jaar geleden was José ongetwijfeld de jongste bestuurder en inmiddels is José  een van de oudste, al kun je dat met 54 nu ook weer niet echt zeggen.

  José laat regelmatig weten dat je naast een functie als penningmeester ook iets anders moet toevoegen, anders is het maar “saai”. José heeft in de afgelopen 30 jaar voor de verenging natuurlijk veel meer betekend dan wat destijds werd omschreven als “een verantwoordelijke functie”. Als een van de drijvende krachten van de sponsor commissie is er veel veranderd op het gebied van reclame en sponsoring, had het horeca toernooi er mogelijk niet zo uit gezien en stand gehouden, of hadden diverse vrijwilligers niet de aandacht gekregen die ze verdienden. José is meer dan alleen de penningmeester! Dit is slechts een fractie van wat we hier allemaal zouden kunnen benoemen.

  Dit is dus met recht een jubileum waar wij als mede bestuurders op deze dag bij stil willen staan. Als bestuur van RODA ’23 zijn wij blij met onze penningmeester en we hopen hem nog jaren voor onze vereniging te mogen behouden.

  José van harte gefeliciteerd met dit bijzondere jubileum, waar we hopelijk ook op een andere manier nogmaals bij stil kunnen staan!

  Namens het bestuur van RODA ‘23