De laatste tweets

R.K.S.V. RODA '23

Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen
020 - 6451835
E-mailadressen

Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Bij deze nodigen wij u allen uit voor de Algemene Ledenvergadering welke gehouden gaat worden op woensdag 28 november 2018. De inloop is vanaf 19:30 uur en de start van de vergadering is om 20:00 uur. De agenda is als volgt:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
  1. (her) Verkiezing bestuursleden (verkiezing nieuwe secretaris)
 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20 december 2017
 4. Hoogtepunten Seizoen 2017-2018 (Ronald Posthumus)
 5. Financieel verslag Seizoen 2017-2018 (José Cubo)
  1. Jaarrekening seizoen 2017-2018
  2. Verslag van de kas commissie
  3. Begroting seizoen 2018-2019
  4. Benoeming kas commissie
 6. Huidige situatie (December 2017 – Ronald Posthumus)
 7. Vooruitblik Seizoen 2018-2019 (Erik de Vries)
 8. Toestemming tot het aangaan van overeenkomsten, zoals het kopen, huren of verhuren van onroerende goederen
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Bij punt 2 staat de verkiezing van een nieuwe secreatris, waarvoor zich een kandidaat heeft aangemeld. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich nog voor woensdag 21 november 2018 aanmelden bij de secretaris. 

Wij hopen dat u met velen aanwezig zult zijn. UW STEM / MENING TELT! 

Het bestuur van RODA '23

Reacties: